นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุ้กกี้ (Cookies)

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุ้กกี้นี้จะอธิบายเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่ใช้ เหตุผล และวิธีการใช้งานของคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ดังต่อไปนี้

1. คุกกี้ (Cookies) คืออะไร?

คุกกี้ (Cookies) คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณที่จะถูกติดตั้งหรือบันทึกเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะเรียกเทคโนโลยีอื่นที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันนี้ว่าคุกกี้ด้วย

2. เหตุผลการใช้คุ้กกี้

การใช้คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการใช้คุกกี้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์จากผู้ใช้ เพื่อช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้งานง่ายขึ้น และปลอดภัยมากขึ้น ไฟล์คุกกี้เหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณเมื่อคุณออกจากการใช้งาน

3. การใช้คุกกี้ของเรา

เราจะใช้คุกกี้เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้ที่เราใช้แบ่งออกเป็นหมวดตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้:

3.1 คุกกี้เพื่อการใช้งาน (Functionality Cookies): คุกกี้ประเภทนี้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานอย่างเป็นปกติ และเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ตามปกติ คุณไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านเว็บไซต์ของเราได้

3.2 คุกกี้ความปลอดภัย (Security cookies): คุกกี้ประเภทนี้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานอย่างปลอดภัย เช่น การล็อกอิน การป้องกันการฉ้อโกง และการปกป้องผู้ใช้จากมิจฉาชีพ หากคุณปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ อาจทำให้การเข้าเว็บไซต์ไม่ปลอดภัย

3.3 คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) ซึ่งประกอบไปด้วย คุกกี้ส่วนบุคคล (Personalisation cookies) คุกกี้โฆษณา (Ad cookies) ข้อมูลผู้ใช้โฆษณา (Ad user data) โฆษณาส่วนบุคคล (Ad personalization): คุกกี้ประเภทนี้ถูกใช้โดยเราหรือพันธมิตรของเราเพื่อแสดงเนื้อหาหรือโฆษณาที่เกี่ยวข้องแก่คุณทั้งบนเวปไซต์ของเราและบนเวปไซต์บุคคลที่สาม สิ่งนี้ทำให้เราสามารถสร้างโปรไฟล์ตามความสนใจของคุณ ซึ่งเรียกว่า โปรไฟล์ไม่ระบุตัวตน ซึ่งจะไม่สามารถระบุตัวคุณโดยตรงได้ เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้นามแฝงเท่านั้น หากคุณไม่ต้องการให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ คุณอาจได้รับข้อมูลและโฆษณาที่ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

3.4 คุกกี้การวิเคราะห์ (Analytics Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณเพื่อวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหา สินค้า/บริการ และเว็บไซต์ของเราเพื่อเสริมประสบการณ์การใช้งานของคุณ หากคุณปิดการใช้งานคุกกี้การวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมเวปไซต์ของคุณ เราจะไม่สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปรับเวปไซต์ของเราให้ดีขึ้น

4. การใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies)

เว็บไซต์ของเราอาจใช้คุกกี้จากบุคคลที่สาม โดยการใช้งานและการตั้งค่าของคุณจะถูกควบคุมตามคุกกี้ของเรา และคุณไม่สามารถเลือกตั้งค่าคุกกี้ของบุคคลที่สามได้ในเว็บไซต์นี้ เราไม่สามารถควบคุมข้อมูลการใช้งานของบุคคลที่สามได้ และคุณสามารถตรวจสอบรายชื่อและนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามได้ที่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้นๆ

5. การจัดการคุกกี้ การปฏิเสธ และการลบคุกกี้

คุณสามารถปรับการตั้งค่าคุกกี้แต่ละประเภทได้ ยกเว้นคุกกี้เพื่อการใช้งาน (Functionality Cookies) โดยการเข้าไปที่ "การตั้งค่าคุกกี้ (Cookie settings)" หรือ การตั้งค่าในเว็บบราวเซอร์ (Web browser) เช่น ปฏิเสธการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของคุณ เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณสามารถแก้ไขการเลือกตั้งค่าคุกกี้ โดยเปิด/ปิด การใช้คุกกี้แต่ละประเภท หรือบล็อกคุกกี้ที่เราหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามกำหนดไว้ให้คุณ ดังนั้น หากคุณไม่ต้องการให้ใช้คุกกี้ คุณอาจต้องสกัดกั้นหรือลบ คุกกี้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้คุณปิดใช้งานคุกกี้ คุณยังคงสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ แต่เว็บไซต์อาจทำงานไม่สมบูรณ์

6. การเปลี่ยนแปลง

นโยบายนี้อาจมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมและเข้ากันได้กับสถานการณ์และการให้บริการจริง theMYMATH จะแจ้งนโยบายที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น theMYMATH ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างชัดเจน

7. ช่องทางติดต่อ

Email: themymath@gmail.com

LINE Official: @themymath